Dopis od pana děkana farnosti Uherské Hradiště k výstavě fotografií ČaV

Datum: 9. 11. 2019
Místo: Uherské hradiště

Dopis od pana děkana farnosti Uherské Hradiště k výstavě fotografií ČaV - probíhala paralelně v rámci 3 kostelů a na faře.

 

Další příběhy a reference jsou k dispozici v části Svědectví a reference.

Uherské Hradiště