Výstava v Pustkovci

Datum: 01.06.2022 - 30.06.2022
Místo: Farnost Ostrava - Pustkovec

Fotoobrazy na výstavě

Úcta ke Svaté Hedvice
Foto: Zdeněk Poruba
Prosba o Ducha svatého
Foto: Dominik David
Přátelské setkání
Foto: Dominik David
Primice
Foto: Ivana Bužková
Tříkrálový průvod
Foto: Ivana Bužková
Spálené Boží tělo
Foto: Ivana Bužková
Brzy už přijde Pán
Foto: Lena Nowak
Před biskupským svěcením
Foto: Zdeněk Poruba
Dar společenství církve
Foto: Michaela Gavláková
Prapory
Foto: Zdeněk Poruba
Pozdravení pokoje
Foto: Zdeněk Poruba
Svěcení křestní vody
Foto: Zdeněk Poruba
Pravoslavná liturgie
Foto: Zdeněk Poruba
Označení popelem
Foto: Zdeněk Poruba
--- nemá ---
Foto: Zdeněk Poruba
Přijetí těla a krve Kristovy
Foto: Radek Šipka
--- nemá ---
Foto: Zdeněk Poruba
--- nemá ---
Foto: Josef Cinciala
--- nemá ---
Foto: Josef Cinciala
--- nemá ---
Foto: Dominik David
Svatý Kopeček u Olomouce
Foto: Dominik Novák