Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Služebník, služebnice

„Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ (Lk 1,38)

Když přišel k Panně Marii anděl Gabriel, přinesl jí jedinečné poselství, že Bůh ji vyvolil, aby byla matkou Božího Syna. Obdivujeme, jak velkorysou odpověď dokázala Maria na andělovo poselství dát. Trochu nám může napovědět, to, co Maria řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Pozastavme se u slova služebnice. Jakoby Maria byla Bohem najatá do služby, do nějakého pracovního poměru.

Takto tomu však není, Bůh s ní neměl nějakou pracovní smlouvu a dohodu o provedení práce a mzdy za ní. Ona si byla vědoma, kým je vůči svému Pánu a Bohu – jen služebnicí. Nemůže si nárokovat, aby se stavěla nad přání svého Pána. Ona právě díky tomuto silnému vědomí, že je služebnice, byla připravena přijmout a vykonat vše, jak chce Pán.

Při pohledu na Marii si uvědomujeme, že jsme ve stejné pozici jako ona, nejsme nikým víc než služebníkem či služebnicí Páně. Tím spíše bychom i my vůči všemu, co od nás čeká Bůh, měli zaujmout stejný postoj jako Maria – ať se mi stane podle tvého slova.

P. Marek Dunda, Fatym Vranov nad Dyjí