Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Vstala a obsluhovala je

Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. (Marek 1,29-34)

Přijměme pozvání do Petrova domu. Nejde zde jen o uzdravení příbuzné apoštola Petra. Je to první uzdravení nemocného člověka v Markově evangeliu. Proč je to důležité?

Abychom to pochopili, je potřeba se vrátit k vůbec prvním Ježíšově zázraku v Markově evangeliu. Vzpomenete si jaký zázrak to byl? Četli jsme o tom, že Ježíš vyhnal z posedlého člověka nečistého ducha. Když Marek hovoří o nečistém duchu, má to širší význam. Abychom si ho přiblížili, představme si člověka stiženého leprou. Takový nešťastník žil ve vyhnanství, a když se k němu někdo blížil, tak o sobě musel křičet: „Nečistý, nečistý!“ Byl to člověk smrtelně nemocný, postupně a potupně umírající, vyloučený ze společenství ostatních lidí. A lidé, kteří se ve svém nitru cítí osamocení a vyloučení, kteří scházejí smutkem, strachem, zklamáním a různými jinými neduhy, žijí i dnes.

A evangelista Marek nám zvěstuje radostnou zprávu: Ježíš přichází, aby je zachránil. Svým prvním zázrakem vyžene z posedlého člověka nečistého ducha, aby nám odhalil, že na prvním místě ho zajímá naše nesmrtelná duše. Tu chce osvobodit a uzdravit. To ostatně můžeme pozorovat na všech dalších zázracích. A po osvobození posedlého následuje – jak to čteme dnes – uzdravení Petrovy tchyně.

Ježíš přijde do domu a oni mu o ní hned poví. Je hezké vidět starost o své nejbližší. Přivedli Ježíše k té ženě a on ji uzdravil. Ona vstala a obsluhovala je. Opět se prokazuje láskyplná služba. Co nám tím chce Marek říci? Říká, že člověk dostává život a zdraví ne proto, aby se staral sám o sebe, ale aby nabídl své síly do služeb Bohu a společenství církve. Služba Bohu dává životu smysl a přináší užitek celému světu.

Nakonec vidíme, že se o události dovídají obyvatelé města a přicházejí za Ježíšem. Díky uzdravené a celé její rodině se jim otevře cesta ke Kristu.

Osvobození posedlého, který se vrací do společnosti, a uzdravení Petrovy příbuzné, která pak slouží Pánu, jsou první dva zázraky Markova evangelia. Osvobozením od zla a uzdravením vztahů v rodině začíná obnova světa. Modleme se i my, aby se tyto zázraky děly v našich domovech.

Vstala a obsluhovala je

P. Jan Plodr (Morkovice) a P. Ladislav Kunc (Kunovice)