• Stavba zasvěcena
 • Česká republika
 • Brněnská
 • Jihomoravský
 • Uvnitř
 • Liturgické
 • sv. Jiří
 • F-I
 • Mše Svatá
 • Horálková Iva
 • Kostel , Chrám, Katedrála
 • Mše svatá
 • Žehnání a svěcení
 • ČR - diecéze
 • Žehnání varhan
 • Štítary

Výskyt v galeriích: