září 7, Mše sv. pro Konfederaci politických vězňů, Hostýn

Další fotografie