červen 12, Mše svatá na zahájení Noci kostelů, Ostrava

  • Ostravsko-Opavská
  • Ostrava
  • Poruba Zdeněk
  • Moravskoslezský
  • Česká republika
  • O-Š
  • Noc kostelů
  • ČR - diecéze