listopad 28, Svěcení charitního domu sv. Kláry, Bohumín