7. 2. 2021: Fotovzpomínky na dómského kostelníka Josefa Poštulku, Brno-Petrov