Listopad 02, Putování relikvie sv. Vincence de Paul, Střelice - další foto