duben 09, Květná neděle, Frýdek-Místek

  • Ostravsko-Opavská
  • Moravskoslezský
  • Česká republika
  • A-E
  • Květná neděle
  • # Postní a velikonoční doba
  • Frýdek-Místek
  • Cinciala Josef
  • Mše svatá