září 02, Návštěva německojazyčných zástupců biskupských konferencí, Praha