červen 06, Vigilie Seslání Ducha Svatého s biřmováním, Hradec Králové

Další fotografie